Students Community Arnhem is een initiatief van 2 studenten genaamd, Lamyae en Rafik. Het is hun opgevallen dat er momenteel weinig wordt gedaan om studenten die de overstap maken van het mbo naar het hbo optimaal te ondersteunen. Naast hun eigen ervaringen zijn zij in gesprek gegaan met mbo-studenten.

Dit hebben zij gedaan om erachter te komen wat er nu werkelijk speelt binnen het mbo en wat de behoeften van de studenten zijn die een keuze willen maken voor een opleiding in het hbo. Uit die interviews is gebleken dat het mbo weinig doet om studenten goed voor te bereiden op het hbo en dat er behoefte is aan verschillende activiteiten om dit te verbeteren.

Doorstromers uit het mbo hebben in het hbo moeite om tot studiesucces te komen, dit blijkt uit verschillende rapporten van de vereniging hogescholen. Maar het wordt ook bevestigd door studenten die wij gesproken hebben. De uitval is hoog (economische opleidingen zeer hoog) en het switchgedrag aanzienlijk.