Missie
Het maximale halen uit een student

Students Community Arnhem helpt de studenten om de stap te maken van het mbo naar het hbo. Elke student heeft zijn talenten en die proberen wij door middel van persoonlijke begeleiding uit een student te halen. Wat ons betreft streven wij ernaar om als Students Community Arnhem een voorbeeld te zijn voor andere scholen en steden.

Visie
Gelijke kansen

Niet elke student krijgt gelijke kansen binnen het Nederlandse onderwijssysteem. Dit begint al op de basisschool. Studenten van laagopgeleide ouders worden lager ingedeeld dan studenten van hoger opgeleide ouders, blijkt uit verschillende onderzoeken. Via het vmbo en het mbo kunnen studenten van lager opgeleide ouders alsnog het hbo bereiken -de zogenoemde stapelaars- maar zij worden, blijkt uit gesprekken met studenten, niet goed voorbereid op het hbo.
Om deze ongelijkheid tegen te gaan, willen wij met dit project de studenten op het mbo gelijke kansen bieden om door te stromen naar het hbo.