Rafik is 27 jaar oud en is via het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) doorgestroomd naar het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Tijdens zijn studiejaren op het mbo heeft hij de opleiding junior accountmanager gevolgd en afgerond. In zijn studiejaren heeft hij meegemaakt dat hetmbo niets deed bij het oriënteren en kiezen van een vervolgopleiding op het hbo. Ondanks het feit dat het mbo geen ondersteuning gaf, is hij zelf op pad gegaan om zich te oriënteren op een vervolgopleiding op het hbo. Momenteel is Rafik afgestudeerd als bedrijfskundige op het hbo.

Dina is 23 jaar en is vanuit het mbo doorgestroomd naar het hbo. Op het mbo heeft zij de secretariële opleiding, directiesecretaresse/managementassistente afgerond op het Rijn IJssel in Arnhem. Vervolgens is zij begonnen aan het hbo met de opleiding accountancy. Momenteel zit zij in haar derde leerjaar van de opleiding. In het eerste leerjaar heeft ze veel moeite gehad om het te behalen, doordat de opleiding niet aansluit op de mbo-opleiding. Zij heeft zelf contact gezocht met personen in dezelfde sector om meer te leren over het vak en de tips van deze personen toe te passen in haar ontwikkeling. Wat haar is opgevallen is dat het eerste jaar veel studenten opgeven of het niet halen en dit is jammer. Met de juiste begeleiding en planning heeft zij de eerste drie studiejaren van haar hbo opleiding behaald en wil andere studenten hiermee helpen. 

Lamyae Razza is 23 jaar en is na het behalen van haar havo diploma rechtstreeks naar het hbo gegaan. Na het afronden van haar hbo-opleiding (bestuurskunde) is zij begonnen aan een master aan de universiteit. Tijdens haar stage bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), heeft zij onderzoek gedaan naar de doorstroomroute vanuit het mbo naar het hbo. Uit het onderzoek is gebleken dat er in het 1e jaar van het hbo veel uitvallers zijn en voornamelijk onder mbo-studenten en eerste-generatiestudenten.